dnes je 25.3.2023

Input:

Daňové doklady a jejich uchování

26.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH přinesla nové znění požadavků na daňové doklady a jejich uchování po dobu dalších 10 let. Generální finanční ředitelství chystá výklad, co tyto změny v praxi znamenají.

Implementace Směrnice Rady 2010/45/EU přinesla řadu změn do úpravy daňových dokladů. Cílem má být mj. zrovnoprávnění listinné a elektronické podoby daňových dokladů tím, že zjednodušuje pravidla pro používání elektronických daňových dokladů. Při vystavování daňových dokladů v elektronické formě nemá být nadále podmínkou elektronický podpis nebo elektronická značka či zajištěná věrohodnost prostřednictvím EDI. Je možná jakákoliv forma vzájemné komunikace a předání daňových dokladů zajišťující věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost po celou dobu jeho uchování.

S otázkou vystavování a uchování daňových dokladů v různých formách úzce souvisí konkrétní metody zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a čitelnosti nejenom

Nahrávám...
Nahrávám...