dnes je 5.12.2023

Input:

§ 97 Registrace osoby identifikované k dani

22.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.97
§ 97 Registrace osoby identifikované k dani

Ing. Olga Hochmannová

§ 97
Registrace osoby identifikované k dani

 1. (1) Osoba identifikovaná k dani je povinna předložit místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne překročení částky 326 000 Kč. Pořizuje-li z jiného členského státu nový dopravní prostředek a zboží podléhající spotřební dani, je povinna předložit přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne prvního pořízení tohoto zboží.

 2. (2) Právnická osoba, která není osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, je oprávněna předložit místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci kdykoliv.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4

  • § 15

  • § 97

  • § 108

  • čl. II Přechodná ustanovení

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 97 ZDPH stanoví postup při registraci osob identifikovaných k dani.

K § 97 odst. 1

Podle odst. 1 je osoba identifikovaná k dani povinna předložit přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně do 15 dnů ode dne překročení částky 326 000 Kč při pořízení zboží z jiného členského státu. Pokud pořizuje z jiného členského státu nový dopravní

Nahrávám...
Nahrávám...