dnes je 5.12.2023

Input:

§ 96 Osoby identifikované k dani

22.6.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.14.96
§ 96 Osoby identifikované k dani

Ing. Olga Hochmannová

§ 96

Osoby identifikované k dani

 1. (1) Právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč, se stává osobou identifikovanou k dani dnem, ve kterém byla tato částka překročena. Do celkové hodnoty pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně.
 2. (2) Právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou k dani dnem prvního dodání tohoto zboží.
 3. (3) Právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, která podá přihlášku k registraci, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku uvedenou v odstavci 1 , se stává osobou identifikovanou k dani k datu účinnosti registrace uvedenému na rozhodnutí o registraci.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4

  • § 15

  • § 97

  • § 108

čl. II Přechodná ustanovení

Směrnice Rady 2006/112/ES

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

V ustanovení § 96 jsou vymezeny osoby identifikované k dani. Institut osob identifikovaných k dani zajišťuje, aby za stanovených podmínek platily daň z pořízení zboží z jiného členského státu, případně z pořízení služeb, i osoby, které nejsou plátci DPH a u nichž by registrace k DPH v plném rozsahu jako plátce daně nebyla účelná.

K § 96 odst. 1

Osobou identifikovanou k dani se stává právnická osoba nepovinná k dani, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu a celková hodnota pořízeného zboží překročí částku 326 000 Kč za kalendářní rok. Osobou identifikovanou k dani se stává dnem, ke kterému byla tato částka překročena.

Do uvedené hodnoty se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku (neboť při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu je povinen zaplatit daň vždy pořizovatel), a dále se nezapočítává hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně (neboť při pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, je rovněž povinen zaplatit daň vždy pořizovatel).

Vymezení osob identifikovaných k dani se zásadně změnilo od 1. 1. 2009. Do konce roku 2008 byly osobami identifikovanými k dani i osoby, které uskutečňovaly ekonomické činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, avšak od r. 2009 se osobou identifikovanou k dani může stát jen právnická osoba, která není osobou povinnou k dani (tj. neuskutečňuje ekonomickou činnost). Takovou osobou může být např. osoba, která vykonává působnost v oblasti veřejné správy, např. obec nebo kraj, pokud neuskutečňuje žádné ekonomické činnosti.

K § 96 odst. 2

K § 96 odst. 2

Osobou identifikovanou k dani se stává právnická osoba nepovinná k dani, jestliže v tuzemsku pořizuje nový

Nahrávám...
Nahrávám...