dnes je 5.12.2023

Input:

§ 71d

5.6.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.10.740004
§ 71d

Ing. Olga Hochmannová

§ 71d

 1. (1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a alkoholických nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu

  1. a. 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo

  2. b. 2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 % objemových.

 2. (2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.

 3. (3) Při dovozu tichého vína a piva je v tuzemsku osvobozen od daně dovoz zboží cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu a 16 litrů piva na osobu.

 4. (4) Osvobození od daně podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na zboží dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4 odst. 4

  • § 63

  • § 71

  • §§ 71a až 71c, §§ 71e a 71f

 • Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 143

 • Nařízení Rady č. 918/83, o systému Společenství pro osvobození od cla

 • Směrnice Rady 2007/74/ES

 • Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Paragraf 71d ZDPH stanoví limity pro osvobození dovozu alkoholických nápojů v osobních zavazadlech cestujících od daně.

K § 71d odst. 1 a 2

Ustanovení § 71d ZDPH stanoví množstevní limity pro osvobozený neobchodní dovoz alkoholických nápojů. Cestující může dovézt nejvýše 1 litr alkoholického nápoje o obsahu lihu vyšším než 22 % objemových alkoholu, 2 litry alkoholického nápoje o obsahu alkoholu do 22 % objemových, případně 1 litr nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových. Každé uvedené množství představuje 100 %

Nahrávám...
Nahrávám...