dnes je 5.12.2023

Input:

§ 59 Sociální pomoc

22.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.9.59
§ 59 Sociální pomoc

Ing. Olga Hochmannová

§ 59
Sociální pomoc

Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisu 47). Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisu 47a).

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 75 odst. 1

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. čl. 132, odst. 1 písm. g)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Novelou se rozšiřuje okruh subjektů, které mohou poskytovat sociální služby osvobozené od daně. Podle dosavadního znění § 59 ZDPH mohly být osvobozeny jen sociální služby poskytované veřejnoprávními subjekty nebo neziskovými právnickými osobami.

Nahrávám...
Nahrávám...