dnes je 25.2.2024

Input:

§ 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

22.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.9.52
§ 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

Ing. Olga Hochmannová

§ 52

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

  1. (1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.
  2. (2) Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku podle poštovních ceníků.
  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
    • § 36 odst. 11

    • § 72 - 78d

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 132, odst. 1 písm. a)

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů

K § 52 odst. 1

Osvobozenými poštovními službami jsou pro účely zákona o DPH základní poštovní služby. Tyto služby jsou definovány v zákoně o poštovních službách (dodání poštovních zásilek do 2 kg, dodání poštovních balíků do 10 kg, dodání peněžní částky poštovním poukazem, doporučené zásilky, cenné zásilky, dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby aj.).

Osvobození se vztahuje na poskytnutí základních poštovních služeb provozovateli, kteří jsou držiteli poštovní licence a jsou obsaženy v této licenci. Osvobození se nevztahuje na poskytování

Nahrávám...
Nahrávám...