dnes je 25.3.2023

Input:

§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů

21.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.35
§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů

Ing. Hana Straková

§ 35
Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů

 1. (1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, která
  1. daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo

  2. má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku.

 2. (2) Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
 3. (3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.
 4. (4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnou v tuzemsku, je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v tuzemsku.
 5. (5) Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad daňového dokladu vystaveného v cizím jazyce.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

  • § 26-35a

  • § 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Směrnice Rady 2006/112 ES

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

K § 35 odst. 1

V odstavci prvním se zavádí pojem "uchovatel“ daňových dokladů. Rozumí se jim osoba povinná k dani, která je povinna uchovávat daňové doklady, které

 • - vystavila nebo
 • - byly jejím jménem vystaveny za uskutečněné pl nění;
 • - které byly vystaveny za veškerá plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku.

Uchovatelem je plátce nebo osoba identifikovaná k

Nahrávám...
Nahrávám...