dnes je 16.7.2024

Input:

315/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií

č. 315/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 1. prosince 1999
o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb.:
§ 1
Provozovatel soutěží, anket nebo jiných akcí o ceny, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, (dále jen „provozovatel”) učiní písemně místně příslušnému finančnímu úřadu1) nejpozději 15 dní přede dnem jejich zahájení oznámení podle § 2.
§ 2
(1)  Oznámení obsahuje tyto údaje:
a)  u právnických osob obchodní jméno, identifikační číslo a sídlo, u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu, obchodní jméno, identifikační číslo a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu,
b)  jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození a místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, s uvedením rozsahu oprávnění jednat a podepisovat jménem právnické osoby,
c)  název, stručný popis soutěže, ankety a jiné akce o ceny (např.
Nahrávám...
Nahrávám...