dnes je 5.12.2023

Input:

§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani

22.1.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.3.100005
§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani

Ing. Olga Hochmannová

§ 10e

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani

Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 9

    • § 2

    • § 108

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 46

Místem plnění při poskytnutí služby zajištění nebo zprostředkování pro osobu nepovinnou k dani je místo, kde je místo plnění zajišťovaného nebo zprostředkovaného plnění. Např. pokud by plátce daně zajistil nákup koberce ze třetí země do ČR pro soukromou osobu, stanoví se místo plnění u služby zajištění podle místa plnění při dovozu zboží – místem plnění by tedy bylo tuzemsko.

Místo plnění u služeb zajištění nebo zprostředkování poskytnutých osobě povinné k dani se určí podle základního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Novelou bylo pravidlo pro stanovení místa plnění u služby zajištění nebo zprostředkování pro osobu nepovinnou k dani přesunuto do samostatného § 10e. Změna

Nahrávám...
Nahrávám...