dnes je 5.12.2023

Input:

§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně

31.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.14.1090001
§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně

Ing. Olga Hochmannová

§ 109a

Zvláštní způsob zajištění daně

 1. (1) Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění.
 2. (2) Úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci daně. Současně s platbou příjemce zdanitelného plnění způsobem zveřejněným správcem daně uvede
  1. identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,

  2. daň, na kterou je úhrada určena,

  3. identifikaci příjemce zdanitelného plnění,

  4. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

 3. (3) Pokud je úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění provedena bez uvedení dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo dne přijetí úplaty, má se za to, že takovým dnem je den přijetí platby správcem daně.
 4. (4) Částka uhrazená za poskytovatele zdanitelného plnění se přijímá a eviduje na jeho osobním depozitním účtu. Ke dni splatnosti daně se tato částka převede na osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění s datem platby k tomuto dni; dojde-li k úhradě později, převede se na osobní daňový účet s datem platby evidovaným na osobním depozitním účtu.
 5. (5) Byla-li daň, na kterou je úhrada určena, zcela nebo zčásti uhrazena, použije se částka převáděná z osobního depozitního účtu nebo její část jako úhrada daně na osobním daňovém účtu poskytovatele zdanitelného plnění.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 109

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 205

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Ustanovení § 109a navazuje na institut ručení v § 109 a umožňuje, aby příjemce zdanitelného plnění, který se může stát za podmínek uvedených v § 109 ručitelem za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění, mohl z vlastního rozhodnutí zaplatit za poskytovatele daň, aniž by byl vyzván správcem daně.

K § 109a odst. 1

Odst. 1 stanoví, že příjemce zdanitelného plnění může za poskytovatele zaplatit daň ze zdanitelného plnění, které od poskytovatele přijal, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván jako ručitel. Takto zaplacenou částku může správce daně použít jen na úhradu

Nahrávám...
Nahrávám...