dnes je 5.12.2023

Input:

§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

22.6.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.103
§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

Ing. Olga Hochmannová

§ 103

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
    • § 101

    • § 105

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Novelou bylo do zákona vloženo nové ustanovení § 103, které stanoví postup správce daně při zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.

Toto ustanovení doplňuje instrument zajištění, který je obecně upraven v daňovém řádu (§ 163 - 169 daňového řádu). Ve srovnání s daňovým řádem ustanovení § 103 zákona o DPH zjednodušuje povinnosti správce daně a umožňuje rychlejší vykonatelnost zajišťovacího příkazu.

Podle daňového řádu je zajišťovací příkaz vydaný správcem daně vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Naproti tomu podle § 103 zákona o DPH je zajišťovací příkaz, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání a správce daně pouze

Nahrávám...
Nahrávám...